ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Prim Kartı Cari Bağlantısı

SORGU TABLOSU : AgentPremiumPartyAssignment
HASH DEĞERİ : -9046968758050400000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPAgentPremiumPartyAssignment
VERİ SINIFI : AgentPremiumPartyAssignment
TABLO : L_PREMIUMPARTY