ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Özellik Tanımı

SORGU TABLOSU : DbEntityFeature
HASH DEĞERİ : 3614104644842730000L
SINIF : com.gtech.workbench.features.wp.WPDbEntityFeature
VERİ SINIFI : DbEntityFeature
TABLO : G_FEATURETYPE