ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fiş Muhasebeleştirme Uyarlaması

SORGU TABLOSU : LedgerGenerateParameters
HASH DEĞERİ : 1946635703330630000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerGenerateParameters
VERİ SINIFI : LedgerGenerateParameters
TABLO : E_LVGENPARAMS