ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Karma Koli İçerik Satırı

SORGU TABLOSU : StockItemMarketingMixContainment
HASH DEĞERİ : -5183491857702390000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemMarketingMixContainment
VERİ SINIFI : StockItemMarketingMixContainment
TABLO : I_ITEMCONTMM