ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Öğretim Kurumu Grupları

SORGU TABLOSU : HrEduSchoolGroup
HASH DEĞERİ : -2645169098063680000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrEduSchoolGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE