ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Muhasebe Bütçe Hücresi

SORGU TABLOSU : LedgerProjectLedgerBudgetCell
HASH DEĞERİ : -2002445405640230000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerProjectLedgerBudgetCell
VERİ SINIFI : LedgerProjectLedgerBudgetCell
TABLO : E_BUDGETCELL