ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kalite Kontrol Seti Ürün Ataması

SORGU TABLOSU : QualityControlSetStockAsg
HASH DEĞERİ : 8541185367231640000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPQualityControlSetStockAsg
VERİ SINIFI : QualityControlSetStockAsg
TABLO : I_QCFEATSETITEMASG