ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Vekalet Sebebi

SORGU TABLOSU : EbysPersonnelProxyRole
HASH DEĞERİ : -5986219605411030000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysPersonnelProxyRole
VERİ SINIFI : EbysPersonnelProxyRole
TABLO : DMS_PERSONNELPROXYROLE