ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gönderi

SORGU TABLOSU : PostingEntry
HASH DEĞERİ : -2645571196897810000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wp.WPPostingEntry
VERİ SINIFI : PostingEntry
TABLO : C_NPOSTENTRY