ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yağ Sıkma Gözü

SORGU TABLOSU : OliveMachineSlot
HASH DEĞERİ : 5996302954425070000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wps.ServerWPOliveMachineSlot
VERİ SINIFI : OliveMachineSlot
TABLO : XOL_MACHINESLOT