ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Aktivitesi

SORGU TABLOSU : ProductionActivity
HASH DEĞERİ : -7116492397690820000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionActivity
VERİ SINIFI : ProductionActivity
TABLO : P_ACTIVITY