ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Poliçe

SORGU TABLOSU : InsurancePolicy
HASH DEĞERİ : -5657776739313920000L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wps.ServerWPInsurancePolicy
VERİ SINIFI : InsurancePolicy
TABLO : INS_POLICY