ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Güncelleme Fişi

SORGU TABLOSU : LandingCostVoucher
HASH DEĞERİ : -6307367185948450000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPLandingCostVoucher
VERİ SINIFI : LandingCostVoucher
TABLO : L_LANDCOSTVOUCHER