ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Dönem Maliyeti

SORGU TABLOSU : ProductionItemCostPrice
HASH DEĞERİ : 4802190087041590000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionItemCostPrice
VERİ SINIFI : ProductionItemCostPrice
TABLO : P_ITEMCALCULATEDCOST