ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcama Raporu

SORGU TABLOSU : HrExpenseReport
HASH DEĞERİ : -9199568474249990000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrExpenseReport
VERİ SINIFI : HrExpenseReport
TABLO : HR_EXPREPORT