ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Fiyat Talebi

SORGU TABLOSU : PurchaseQuoteVoucher
HASH DEĞERİ : 1956391379709170000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPPurchaseQuoteVoucher
VERİ SINIFI : QuoteVoucher
TABLO : L_QUOTEVOUCHER