ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Puantaj Dönemi

SORGU TABLOSU : PrPayrollVoucherPeriod
HASH DEĞERİ : 1772910940985330000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollVoucherPeriod
VERİ SINIFI : PrPayrollVoucherPeriod
TABLO : HR_PAYROLLPERIOD