ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Yabancı Dil Çevrimi

SORGU TABLOSU : EbysLangDictEntry
HASH DEĞERİ : 2220008221575170000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysLangDictEntry
VERİ SINIFI : EbysLangDictEntry
TABLO : DMS_LANGENTRY