ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Puantaj Satırı

SORGU TABLOSU : PrPayrollVoucherLine
HASH DEĞERİ : 111021316409046000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollVoucherLine
VERİ SINIFI : PrPayrollVoucherLine
TABLO : HR_PAYROLLINE