ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Ücret Grubu Tarihçe

SORGU TABLOSU : HrSalaryGroupLine
HASH DEĞERİ : 3927214740504880000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrSalaryGroupLine
VERİ SINIFI : HrSalaryGroupLine
TABLO : HR_SALARYGROUPLINE