ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ambardaki Lot Koşan Toplamı

SORGU TABLOSU : StockItemLotFacilityRunTotal
HASH DEĞERİ : -3622279299819150000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemLotFacilityRunTotal
VERİ SINIFI : StockItemLotFacilityRunTotal
TABLO : I_LOTFACRUNTOT