ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Planı Tipi

SORGU TABLOSU : GenCodeWorkPlanType
HASH DEĞERİ : -3560138298333940000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPGenCodeWorkPlanType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE