ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sorumluluk Türü

SORGU TABLOSU : HrPersonnelResponsibilityType
HASH DEĞERİ : -6272619744224290000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPersonnelResponsibilityType
VERİ SINIFI : HrPersonnelResponsibilityType
TABLO : HR_RESPTYPE