ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Defter Müteselsil No Sayacı

SORGU TABLOSU : LedgerDocNumberCounter
HASH DEĞERİ : 3781645299058500000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerDocNumberCounter
VERİ SINIFI : LedgerDocNumberCounter
TABLO : E_GLDOCNUMCOUNTER