ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Kartı

SORGU TABLOSU : StockItemForSelection
HASH DEĞERİ : -1166042124495740000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemForSelection
VERİ SINIFI : StockItem
TABLO : I_ITEM