ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Borç Takip Kapatma Satırı

SORGU TABLOSU : FinVoucherLineCloser
HASH DEĞERİ : -3862261620621800000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinVoucherLineCloser
VERİ SINIFI : FinVoucherLineCloser
TABLO : F_FINVOUCHERLINEDC