ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah İşlem Satırı

SORGU TABLOSU : PrAllowancePayVoucherLine
HASH DEĞERİ : -855018239321233000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrAllowancePayVoucherLine
VERİ SINIFI : PrAllowancePayVoucherLine
TABLO : HR_ALWPAYVOUCHERLINE