ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Rol Tipi

SORGU TABLOSU : PersonnelRoleType
HASH DEĞERİ : -1720091778756160000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wp.WPPersonnelRoleType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE