ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Değişkenleri Tarihçesi

SORGU TABLOSU : JbpmVarInstanceLog
HASH DEĞERİ : 2012034784704180000L
SINIF : com.gtech.process.ui.wp.WPJbpmVarInstanceLog
VERİ SINIFI : JbpmVarInstanceLog
TABLO : JBPM5_VARINSTANCELOG