ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kanun Parametresi

SORGU TABLOSU : PrLegalParameterDef
HASH DEĞERİ : 3962231292632600000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrLegalParameterDef
VERİ SINIFI : PrLegalParameterDef
TABLO : HR_LEGALPARAMDEF