ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Alt Grubu

SORGU TABLOSU : MedProductSubGroup
HASH DEĞERİ : 3412553113344220000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPMedProductSubGroup
VERİ SINIFI : MedProductSubGroup
TABLO : P_PRODSUBGROUP