ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Mali Tablo Tanımı

SORGU TABLOSU : LedgerTableDefinition
HASH DEĞERİ : -6132647368812730000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerTableDefinition
VERİ SINIFI : LedgerTableDefinition
TABLO : E_GLTABLEDEF