ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kantar Fişi

SORGU TABLOSU : WeighbridgeVoucher
HASH DEĞERİ : -894946700523772000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPWeighbridgeVoucher
VERİ SINIFI : WeighbridgeVoucher
TABLO : I_WEIGHBRIDGEVOUCHER