ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Poliçe Türü

SORGU TABLOSU : InsurancePolicyBranch
HASH DEĞERİ : 3193372241279970000L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wps.ServerWPInsurancePolicyBranch
VERİ SINIFI : InsurancePolicyBranch
TABLO : INS_POLBRANCH