ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Hesabı

SORGU TABLOSU : FinBankAccount
HASH DEĞERİ : 2643778108043250000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinBankAccount
VERİ SINIFI : FinBankAccount
TABLO : F_BANKACCOUNT