ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kredi Kartı Tahsilat Anlaşması

SORGU TABLOSU : FinCreditCardCollectionAggreement
HASH DEĞERİ : -5580196272488530000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinCreditCardCollectionAggreement
VERİ SINIFI : FinCreditCardCollectionAggreement
TABLO : F_CCOLAGR