ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sözleşme Tipi

SORGU TABLOSU : FinContractType
HASH DEĞERİ : 899895150231421000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinContractType
VERİ SINIFI : FinContractType
TABLO : F_CONTRACTTYPE