ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Dosya

SORGU TABLOSU : FileEntry
HASH DEĞERİ : -4734973159164790000L
SINIF : com.gtech.fs.wps.ServerWPFileEntry
VERİ SINIFI : FileEntry
TABLO : C_FILE