ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Kredisi

SORGU TABLOSU : BankCreditAccount
HASH DEĞERİ : 8669554060312580000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPBankCreditAccount
VERİ SINIFI : BankCreditAccount
TABLO : F_BANKCREDIT