ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yetki Paketi

SORGU TABLOSU : UserRights
HASH DEĞERİ : -3231671541007870000L
SINIF : com.gtech.relax.system.wps.ServerWPUserRights
VERİ SINIFI : UserRights
TABLO : G_USERRIGHTS