ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İletişim Kaydı (Firma)

SORGU TABLOSU : ContactFirmInfo
HASH DEĞERİ : -8486048858168070000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPContactFirmInfo
VERİ SINIFI : ContactInfo
TABLO : C_CONTACTINFO