ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje İmalat Formu

SORGU TABLOSU : ProjectExpenseSheet
HASH DEĞERİ : 4677678334038410000L
SINIF : com.gtech.erp.pm.client.wp.WPProjectExpenseSheet
VERİ SINIFI : ProjectExpenseSheet
TABLO : PM_PROJEXPENSE