ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura Satırı

SORGU TABLOSU : InvoiceLineForSelect
HASH DEĞERİ : -6000090984001720000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPInvoiceLineForSelect
VERİ SINIFI : InvoiceLine
TABLO : L_INVOICELINE