ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yabancı Dil Açıklaması

SORGU TABLOSU : StockItemBaseLangText
HASH DEĞERİ : -2146649289966530000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemBaseLangText
VERİ SINIFI : StockItemBaseLangText
TABLO : I_ITEMLANGTEXT