ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Adres Kaydı (Kişi)

SORGU TABLOSU : ContactPersonInfo
HASH DEĞERİ : 5881821490770790000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPContactPersonInfo
VERİ SINIFI : ContactInfo
TABLO : C_CONTACTINFO