ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Günlük Çalışma Bilgisi

SORGU TABLOSU : PrPayrollDailyWork
HASH DEĞERİ : -4037964699300930000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollDailyWork
VERİ SINIFI : PrPayrollDailyWork
TABLO : HR_PRDAILYWORK