ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yevmiye Satırı

SORGU TABLOSU : LedgerTransactionLine
HASH DEĞERİ : -3477280540826030000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerTransactionLine
VERİ SINIFI : LedgerTransactionLine
TABLO : E_GLTRANS