ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İK Rol/Hesap Bağlantısı

SORGU TABLOSU : PrRolePartyMapping
HASH DEĞERİ : -6922779944367110000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrRolePartyMapping
VERİ SINIFI : PrRolePartyMapping
TABLO : HR_ROLEPARTYMAP