ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hastalık

SORGU TABLOSU : Disease
HASH DEĞERİ : -6858051534538810000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPDisease
VERİ SINIFI : Disease
TABLO : P_DISEASE