ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Hesap Anahtarı

SORGU TABLOSU : FinPartyIdentification
HASH DEĞERİ : -3639823355268380000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinPartyIdentification
VERİ SINIFI : FinPartyIdentification
TABLO : F_ARAPID